Delicious Decisions Lifestyle อุบัติเหตุใดบ้างที่อาจเกิดจากการใช้เครน และความสำคัญของการตรวจเครน

อุบัติเหตุใดบ้างที่อาจเกิดจากการใช้เครน และความสำคัญของการตรวจเครน


ตรวจเครน

การตรวจเครนถือเป็นสิ่งสำคัญ เครนหรือปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรที่อุตสาหกรรมต่างๆ นำมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงที่มีประโยชน์อย่างมากมันสามารถใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักหลายๆ ตันได้อย่างสบาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนในการยกแล้วยังสามารถยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างรวดเร็วสะดวกแต่การทำงานกับเครนหรือปั้นจั่นก็อาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้ วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครน พร้อมทั้งความสำคัญของการตรวจเครนด้วย

อุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการใช้เครน 

  • เครนพลิกคว่ำ 
  • บูมหรือเครนสัมผัสกับสายไฟที่มีพลังงาน 
  • โหลดลดลง 
  • บูมถล่ม 
  • แขนปั้นจั่นโก่งงอแขนต่อขาหัก 
  • วัสดุหล่นทับ 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

  • ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครน จนนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรง เช่น ขาดความรู้ในการบังคับเครน ขาดความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ผูกมัดและคำนวณขนาดแผ่นรองขาผิดพลาด เป็นต้น 
  • ผู้ปฏิบัติงานขาดความระมัดระวัง หรือเกิดความประมาทในการทำงาน เช่น ไม่สำรวจพื้นที่ก่อนปฏิบัติงาน ใช้เครนเกินขีดความสามารถเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ ไม่ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย หยอกล้อกันระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  • เคนอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน นี่คือสาเหตุสำคัญที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้เครนได้ เครนที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรืออยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัย เช่น ระบบเบรกไม่สมบูรณ์ มีอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งได้รับความชำรุดแตกหัก เสียหาย ไม่มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ เป็นต้น 

การตรวจเครน หรือตรวจปั้นจั่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพื่อให้เครนอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและสามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย การตรวจเครนควรดำเนินการโดยวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพ สำหรับการตรวจเครนนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจเครนหรือปั้นจั่น ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำ 

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการตรวจเครน อำนวยความสะดวกสบายให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการตรวจเครนอย่างครบครัน เลือกผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล มีเลขที่ใบอนุญาตชัดเจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เลือกผู้ที่ให้บริการตรวจเครนพร้อม PM บำรุงรักษาเครน มีการออกรายงานการทำ PM พร้อมเซ็นรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล 

อุบัติเหตุใดบ้างที่อาจเกิดจากการใช้เครน และความสำคัญของการตรวจเครน ทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆ ที่เราเอามาฝาก เพื่อให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจเครนและได้ตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครนจนได้นำไปสู่การป้องกันและสามารถรับมือกับอุบัติเหตุเหล่านั้นได้ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.