Day: August 23, 2022

ตรวจเครน

อุบัติเหตุใดบ้างที่อาจเกิดจากการใช้เครน และความสำคัญของการตรวจเครนอุบัติเหตุใดบ้างที่อาจเกิดจากการใช้เครน และความสำคัญของการตรวจเครน

การตรวจเครนถือเป็นสิ่งสำคัญ เครนหรือปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรที่อุตสาหกรรมต่างๆ นำมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงที่มีประโยชน์อย่างมากมันสามารถใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักหลายๆ ตันได้อย่างสบาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนในการยกแล้วยังสามารถยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างรวดเร็วสะดวกแต่การทำงานกับเครนหรือปั้นจั่นก็อาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้ วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครน พร้อมทั้งความสำคัญของการตรวจเครนด้วย อุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการใช้เครน  เครนพลิกคว่ำ  บูมหรือเครนสัมผัสกับสายไฟที่มีพลังงาน  โหลดลดลง  บูมถล่ม  แขนปั้นจั่นโก่งงอแขนต่อขาหัก  วัสดุหล่นทับ  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครน จนนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรง เช่น ขาดความรู้ในการบังคับเครน ขาดความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ผูกมัดและคำนวณขนาดแผ่นรองขาผิดพลาด ...