Tag: พอท บุหรี่ไฟฟ้า

พอท บุหรี่ไฟฟ้า

ข้อดี/ข้อเสีย พอท บุหรี่ไฟฟ้าข้อดี/ข้อเสีย พอท บุหรี่ไฟฟ้า

แนวโน้มความนิยมของ พอท บุหรี่ไฟฟ้า เห็นทีว่าจะสูงกว่าบุหรี่ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เนื่องจากลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าประเภทนี้นั้นมีความกะทัดรัด ใช้งานได้ง่ายขั้นกว่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบเดิม สาเหตุที่ต้องทำพท บุหรี่ไฟฟ้า ขึ้นมานั้น เนื่องจากว่าในปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ ไม่สะดวกสำหรับการพกพา ทำให้ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้บุหรี่ไฟฟ้าเท่ากับบุหรี่แบบมวนธรรมดา อีกอย่างสำหรับบุหรี่ไฟฟ้านั้นนอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้ว  ส่วนประกอบของ พอท บุหรี่ไฟฟ้า  Pod Cartridges ทำหน้าที่เป็นแทงค์เก็บน้ำยาส่วนความจุน้ำยาส่วนใหญ่ประมาณ 2-5 ...